domingo, 21 de diciembre de 2014

EL PAS DE LA IMATGE FIXA A LA IMATGE EN MOVIMENT

El cinema va començar com a investigació científica. Peter mark Roger va descobrir que l'ull humà reté en la retina una imatge durant una fracció de segon després de que es tinguin davant.
A partir d'aquí es va començar a animar imatges dibuixades a mà. 


ELS PRIMERS EXPERIMENTS

Taumatrop: Va començar comuna joguina. Consistía en disc on a cada costat hi havia dibuixat dos dibuixos, i dos fils lligats a cada un dels costats dels discs de manera que quan giraven les dues imatge es superposaven i es veia una sola.


Estroboscopi: consisteix en un disc on hi han una sèrie de dibuixos que  van cambiant poc a poc de manera que quan gira el disc dóna la sensació de moviment.
Zoótrop: consistía en un tambor girador on en la part interior hi havien una sèrie d'animacions dibuixades a mà  que quan giraven eren captades pel nostre cervell com una sola imatge en moviment.Praxinoscopi: era una versió acualitzada del zoótrop, on seguía sent un tambor giratori, amb la diferència de que aquest últim tenia un seguit de miralls en el centre del cilindre on es reflectien les animacions.En aquest moment va sorgir la fotografia, i les animacions dibuixades es van substituir per fotografies.


Revólver fotogràfic: inventat per Pierre Jules Janssen, va registrar totes les fases d'un eclipse llunar en una mateixa placa.


Zoopraxinoscopi: projector d'imatges que va ser inventat per Edward Muybridge i que el va utilitzar per projectar el moviment d'un cavall quan galopava.


Fusell Fotogràfic: Permetia obtenir dotze imatges en una placa giratoria en un segon.
Kinetoscopi: inventat per Thomas Alva Edison, era una caixa de fusta que deixava córrer una pel·licula de manera il·limitada.


Cinematògraf: inventat pels germans Lumière a partir del kinetoscòpi. Van fer una sèrie de curtmetratges com el tren arribant a l'estació o els obrers sortint de la fàbrica.


Cinema sonor: Els curtmetratges anaven acompanys de música, encara que aqusta no pertanyia a la pel·lícula, mes tard es 1926 es va estrenar a pel·lícula amb so sincronitzat Don Juan.


Cinema en color: 
 -Tricromia: es projectaven les imatges amb els tres colors primaris, aquests es barrejaven i es veien els colors naturals.


-Techincolor: tècnica que utilitzava la primera càmera que captava els colors durant la filmació.

Cinema digital: molts dels efectes especials es van començar a digitalitzar, com en les pel·lícules La máscara o Avatar.


Cinema 3D: o cinema en relleu converteix la imatge de dues dimensions en tres dimensions, com la vista humana.
No hay comentarios:

Publicar un comentario